Oferta

Spółka KATO oferuje kompleksowe usługi instalacji ochrony katodowej do zabezpieczania antykorozyjnego zbiorników paliw i gazu.

Kompleksowa usługa w zakresie ochrony katodowej obejmuje:


Zakres zagadnień przy realizacji ochron katodowych jest szeroki, dlatego każdy przypadek począwszy od prac projektowych, a skończywszy na sposobie realizacji rozpatrujemy indywidualnie w zależności od istniejących warunków.
Zapraszamy do współpracy.